ბროკოლის ჰიბრიდები - აგასი F1
17 / 01 / 2019

ვეგეტაციის ხანგრძლივობა შეადგენს გადარგვიდან 65-75 დღემდე. გამოირჩევა კარგი შენახვისუნარიანობით და დიდხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს.

მსგავსი სიახლეები