მსხლის ჯიშები - კონფერენსი
17 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა - ნაყოფი ყვითელია, მსხვილი. განსაზღვრულია საშემოდგომო-საზამთრო მოხმარებისათვის. სიმწიფის პერიოდი ყვავილობიდან დგება 130-145 დღის შემდეგ.

მსგავსი სიახლეები