არაქისი - ბოტაქნიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება
17 / 01 / 2019

არაქისი ერთწლიანი მცენარეა, სწორმდგომი ან გართხმული ფორმის. ფესვთა სისტემა მთავარღერძიანია და საკმაოდ ღრმად ჩადის ნიადაგში – საშუალოდ 2 მეტრამდე. მსუბუქ ნიადაგებში ფესვის დანატოტებზე უხვად უვითარდება კოჟრები.

ღერო სიმაღლით აღწევს 50-60 სმ-ს, იგი უხვად არის დატოტვილი და შეფოთლილი, რის გამოც ბუჩქისებრ ფორმას იღებს.

ფოთოლი ოთხფოთოლაკიანია – წყვილფრთართული.

ყვავილი გამოდის ფოთლის ღლიებიდან ჯგუფებად – 2-3 ცალი ერთდ. იგი წვრილია, აქვს ყვითელი გვირგვინის ფურცლები. არაქისს ახასიათებს საკმაოდ ხანგრძლივი ყვავილობა, რომელიც თითქმის 3 თვეს გრძელდება.

არაქისის პარკი ცილინდრული ან შუაწელზე შეზნექილია აბრეშუმის პარკის მსგავსად. იგი არ სკდება მომწიფების შემდეგ და მარცვალი არ იბნევა. პარკში 1-დან 6ცალამდე თესლია, რომელიც მოგრძო-ოვალურია ან მრგვალი ღია-ვარდისფერი ან მუქი-მოწითალო.

1000 პარკის მასა საშუალოდ 600-1500 გრამს უდრის. ხოლო 1000 მარცვლის საშუალო მასა კი 200-დან 400 გრამამდეა.

მსგავსი სიახლეები