იონჯას ჯიშები - როსინკა
17 / 01 / 2019

ზოგადი აღწერა. მშრალი ნივთიერების საშუალო მოსავალი 1 ჰა-ზე 5,5 ტონას შეადგენს.

პერიოდი პირველ გათიბვამდე. 71-74 დღე.

მსგავსი სიახლეები