იონჯას ჯიშები - ლასკა
17 / 01 / 2019

ზოგადი აღწერა. მშრალი ნივთიერების საშუალო მოსავალი 1 ჰა-ზე 11,2 ტონას შეადგენს.

პერიოდი პირველ გათიბვამდე.71-74 დღე.

მსგავსი სიახლეები