ბიომეურნეობა - ავშანი მავნებელი მწერების წინააღმდეგ
17 / 01 / 2019

ავშანისა და ფიჭვის წიწვების ფიტონციდური ნაყენის დასამზადებლად ახალ მოთიბულ ან მშრალ ავშანს ან კიდევ ახალ მოჭრილ ფიჭვის ტოტებს ათავსებენ კასრში, უმატებენ ადუღებულ წყალს 1:1 შეფარდებით. კასრს ახურავენ სახურავს ან სატომრე ქსოვილს. ნაყენს აზავებენ წყალში და მეორე დღეს იყენებენ მოცხარისა და ხურტკმელის ალურას წინააღმდეგ. პირველი წამლობა ტარდება ყვავილობის წინ, შემდეგ ორი კვირის ინტერვალით.

ვაშლის ნაყოფჭამიას წინააღმდეგ შესხურება ტარდება ტვავილობის დამთავრებისთანავე, პირველსავე თბილ საღამოს (ტემპერატურა მზის ჩასვლის შემდეგ უნდა იყოს C 15 °) .შემდეგი წამლობები ტარდება ერთი  თვის მანძილზე ერთკვირიანი ინტერვალით.

ავტორი: პროფ. კარლო ბუაჩიძე

მსგავსი სიახლეები