ბიომეურნეობა - ამორფას ინსექტიციდური თვისებები
17 / 01 / 2019

მისი ჭოტაკისაგან ამზადებენ ნაყენს, რისთვისაც ნედლეულს ორი დღის განმავლობაში ათავსებენ 24 გრადუსიან სპირტში, შემდეგ ნაყენიდან გამოდევნიან სპირტს, უმატებენ წყალს 1:10-თან შეფარდებით ნედლეულის წონითი ერთეულის გათვალისწინებით. გამოიყენება სხვადასხვა მავნე მწერების წინააღმდეგ. ინსექტიციდური თვისებებით ხასიათდება ფხვნილიც, რომელიც სველდება ჭოტაკისაგან მიღებული ექსტრაქტით, დამაფრთხობელი თვისებებით ხასიათდება ფხვნილი და ექსტრაქტი.

ავტორი: პროფ. კარლო ბუაჩიძე

მსგავსი სიახლეები