ბიომეურნეობა - სატაცური ნემატოდების წინააღმდეგ
17 / 01 / 2019

გამოყენება შეიძლება ნემატოდების წინააღმდეგ საბრძოლველად.სატაცურის ფესვების გამონაყოფი შეიცავს ნემტიციდურ ნივთიერებას, რომელიც ამცირებს ნიადაგში მობინადრე მცენარის პარაზიტი ნემტოდების რიცხობრივობას.

ავტორი: პროფ. კარლო ბუაჩიძე

მსგავსი სიახლეები