მევენახეობის მიკროზონები - კოტეხი
17 / 01 / 2019

კოტეხის მიკროზონა მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. მშრალი სუბტროპიკულიდან ზომიერად სუბტროპიკულზე გარდამავალი კლიმატი; ალუვიური, მდელოს ყავისფერი და მუქი ყავისფერი ნიადაგების არსებობა განაპირობებს რქასითელის გემოსა და არომატის განსაკუთრებულობას. ადგილწარმოშობის კონტროლირებადი მშრალი თეთრი ღვინო „კოტეხი“ მზადდება რქაწითელის დურდოზე სრული დადურებით, ხოლო კონტროლირებადი მშრალი წითელი ღვინო „კოტეხი“ მზადდება საფერავისგან დურდოზე სრული დადუღებით. იგი მეწამულისფერია.

მსგავსი სიახლეები