ახაშენის მევენახეობის მიკროზონა
17 / 01 / 2019

ახაშენის მიკროზონა მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. იგი ხასიათდება მშრალი სუბტროპიკულიდან ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალი კლიმატით, ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით. კონტროლირებადი წითელი ბუნებრივად ნახევრადტკბილი ღვინო „ახაშენი“ მზადდება საფერავისგან. იგი მუქი ლალისფერია.

მსგავსი სიახლეები