სოიას ჯიშები - იმერული სოია
17 / 01 / 2019

საგვიანო ჯიშია. სუფთად თესვისას მოსავალი შეადგენს 3,0-3,5 ტ/ჰა-ზე. სიმინდთან შეთესილი- 1,1-1,3 ტ/ჰა-ზე.

ვეგეტაციის ხანგრძლივობა: 140-160 დღე.

მსგავსი სიახლეები