თხილის დაავადებები – ტოტების კიბო: სიმპტომები, ბრძოლა
15 / 11 / 2018

გამომწვევი სოკო – Nectria galigena Bres.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 20-22°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.

დაავადების სიმპტომები. მერქანზე ჩნდება ჩაზნექილი ლაქები და კიბოვანი იარები, რომლებიც ყოველ წელს ახალ-ახალი მიცელიუმით იფარება და კორძები წარმოიქმნება.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა, ზამთარი.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • სანიტარული წესების დაცვა ნაკვეთებში.

ქიმიური კონტროლი. ვეგეტაციის პერიოდში საჭიროა სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.

მსგავსი სიახლეები