ბადრიჯნის ჰიბრიდები - “ანეტი F1”
17 / 01 / 2019

მოკლე სავეგეტაციო პერიოდის მქონე ჰიბრიდი. ვეგეტაცია გრძელდება 60-70 დღე.

მსგავსი სიახლეები