მსხლის ჯიშები - გულაბი
17 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა - ნაყოფი საშუალო სიმსხოსია, ტიპური მსხლის ფორმის, ყუნწი გრძელია, ოდნავ მოღუნული. კანი სიმწიფეში თხელი და ნაზია. ძირითადი ფერი მოყვითალო-ლიმონისფერია. კარგად ემჩნევა კანქვეშა მწვანე წერტილები. რბილობი თეთრია, წვრილმარცვლოვანი კონსისტენციის, წვნიანი. არ ახასიათებს სიმჟავე.

მსხმოიარობაში შესვლა - ხე ძლიერია. ახასიათებს სხვადსხვა ფორმის ვარჯი. ძლიერ საძირეზე დამყნილი მე-8-10 წელს შედის მხმოიარობაში. ახასიათებს უხვი და შედარებით რეგულარული მსხმოიარობა. 

სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ - მწიფდება აგვისტოს პირველ ნახევარში. ნაყოფი გამოიყენება, როგორც ზაფხულის ხილი.

დამატებითი ინფორმაცია - ნაყოფი მაღალი ხარისხისაა. ხასიათდება დიდი მომთხოვნელობით გარემო პირობების მიმართ. გადასამუშავებლად არ გამოიყენება. ფართოდ არის გავრცელებული საქართველოს მეხილეობის რაიონებში. არჩევენ კახურ, ქართლური, მესხურ და სხვა გულაბის სახეობებს.

მსგავსი სიახლეები