ბადრიჯნის ჯიშები - „გარდაბანი“
17 / 01 / 2019

აქვს კრიალა ზედაპირის მქონე ნაყოფები. საგვიანო ჯიშია, ვეგეტაცია გრძელდება 120-130 დღე.

მსგავსი სიახლეები