ფეიჰოას ჯიშები - ჩოისეანა
17 / 01 / 2019

ნაყოფის მასა არის 110-130გრ. სიმწიფე, დეკადა ოქტომბერ-ნოემბერი, არის უხვადმსხმოიარე.

მსგავსი სიახლეები