ფეიჰოას ჯიშები - ანდრე
17 / 01 / 2019

ნაყოფის მასა არის 90-100გრ. სიმწიფე, დეკადა ამ ჯიშის არის ნოემბერ-დეკემბერში და არის უხვადმსხმოიარე.

მსგავსი სიახლეები