ნუშის ჯიშები - ნონპარელი
17 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა - ნაყოფი საშუალო ზომისაა, ზოგიერთ ნაყოფს ნაჭუჭი გახსნილი აქვს. მისი საშუალო წონა 2 გრამამდეა. ნაჭუჭი თხელია და ხელით ადვილად იმტვრევა. გულის გამოსავლიანობა 48%-ის ფარგლებშია.

მსხმოიარობაში შესვლა - ხე ზომიერი ზრდისაა, გვიანმოყვავილეა.

სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ - მწიფდება სექტემბრის მეორე დეკადაში.

დამატებითი ინფორმაცია. ყინვებისგან ნაკლებად ზიანდება, მსხმოიარობს რეგულარულად.

მსგავსი სიახლეები