ჟოლოს ვერტიცელიოზური ჭკნობა - სიმპტომები და პროფილაქტიკა
17 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Verticillium dahalie.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 18-20°C.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.

დაავადების სიმპტომები. ვერტიცელიოზური ჭკნობის თვალსაჩინო სიმპტომი არის ფოთლების ჭკნობა. თავდაპირველად ფოთლები უფერულდება – იღებს ღია-მწვანე შეფერილობას, შემდეგ კი იწყებს ჭკნობას. ეს სიმპტომი იწყება ქვედა იარუსის ფოთლებიდან და შემდეგ ვრცელდება მცენარის ზედა არსებულ ფოთლებზე. საბოლოოდ შესაძლებელია ფოთლების უმრავლესი ნაწილი დაჭკნეს და მცენარეზე დარჩეს მხოლოდ ღეროს წვერში არსებული რამდენიმე ფოთოლი.

დაავადება ვრცელდება ფესვთა სისტემიდან მცენარის ქსოვილებში. ვერტიცელიოზით დაინფიცირებული მცენარე ზრდაში ჩამორჩება და შესაძლოა სრულად დაჭკნეს.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდებიგაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.
  • მორწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დაცვა.

 

მსგავსი სიახლეები