ვაშლის ჯიშები - გრანი სმიტი
15 / 01 / 2019

ზოგადი ინფორმაცია. ავსტრალიური ჯიშია. მისი ტოტები მიდრეკილია ვერტიკალური ზრდისკენ მეწლეობისადმი არაა მიდრეკილი.

ნაყოფის დახასიათება. ნაყოფი უმთავრესად მწვანეა, შიდა ქართლის პირობებში 10-12% იფერება მოწითალოდ. ნაყოფები საშუალო და დიდი ზომისაა. ახასიათებს მყარი რბილობი მომჟავო არომატით.

მოსავლის აღება. იკრიფება ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან.

მსგავსი სიახლეები