ატმის შენახვის რეგლამენტები
15 / 01 / 2019

ხარისხის მახასიათებლები და კრიტერიუმებიდიდია სამომხმარებლო მოთხოვნა ატამზე, რომელსაც მაღალი SSC  (ხსნადი მშრალი ნივთიერება) აქვს. საერთო მჟავიანობა  ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია სამომხმარებლო ბაზარზე. საშუალო  პერიოდის  ატმებისათვის, მინიმუმ 11% SSC  და TA ≤ 0.7%  მოითხოვება, რათა მომხმარებელთა 80% დაკმაყოფილდეს. ატამი, რომლის რბილობის სიმკვრივე  არის 9 – 13.5 ნიუტონის ძალა (2 to 3 lb-force)  ითვლება მოსახმარად მზად.   ასევე, მაღალია მოთხოვნა ატამზე,  რომლის რბილობის სიმკვრივის მაჩვენებელია  < 27-36 N(6 – 8 lb-force).

მოკრეფა და შეფუთვა. ხილი ხელით იკრიფება   ჩანთებში, კალათებში  ან  სატრანსპორტო კონტეინერებში. შემდეგ ხილი იტვირთება ტრაილერებზე, რომლებიც ბაღში ხის რიგებს შორისაა გაჩერებული. თუ ხილი იკრიფება  შიდა ტარაში, ეს ტარა პირდაპირ თავსდება  კონტეინერებში. ატამი ბაღიდან გადააქვთ სპეციალურ  შესაფუთ საწყობში და იქ აგრილებენ მოსავლის აღებისთანავე.  შესაფუთ საწყობში ხილს გადმოცლიან  (ძირითადად მშრალად) და ასუფთავებენ. სორტირება კეთდება ვიზუალური დეფექტების მიხედვით და  ზოგჯერ ხილს, რომელსაც კანის ფერი მკვეთრი აქვს მაღალხარისხიან  შეფუთვაში ათავსებენ. სორტირების ეტაპზე დეტალებისადმი ყურადღების მიქცევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ატმის შემთხვევაში, რადგან ატამი შეიძლება სხვადასხვა ფერის, ზომისა და ფორმის შეგვხვდეს.  ატმები იზომება წონით ან ზომით. ყვითელრბილობიანი ატმების უმეტესობა თავსდება ორფენიან  ყუთებში. პატარა ზომის, ყვითელრბილობიანი  ატმები ზოგადად მოცულობის მიხედვით სორტირდება.  თეთრრბილობიანი   მწიფე ხის ატმები 1-რიგიან ყუთებში თავსდება.  გადამწიფებული  ატმების მცირე რაოდენობა წარმოების/გადამუშავების ადგილას იფუთება. ისინი შემდეგ ტრაილერებს გადააქვთ საწყობამდე.  დამხარისხებელი მუშახელი, ვინც ატამს ალაგებს ყუთებში, პირდაპირ კალათებიდან ირჩევს შესაბამისი ზომის, ხარისხის ატმებს და ათავსებს მათ პლასტმასის სინებზე.

შენახვის ოპტიმალური პირობებიოპტიმალური ტემპერატურაა -1 to 0 °C (30.5- 32 °F). გაყინვის ეტაპი განსხვავებულია, იმის მიხედვით, თუ რამდენია ხსნადი მშრალი ნივთიერება  SSC და რა ტემპერატურაა (-3 – -1.5 °C (26.5 – 29.5 °F). ტენიანობა  უნდა იყოს 90 – 95%  და ჰაერის  ცირკულაციის  სიჩქარე  დაახლოებით 50 კუბური ფუტი ერთ წუთში (საწყობში). მინდვრის რეზერვუარებში ხილი შეიძლება გაცივდეს ძალდატანებითი ჰაერის გაგრილებით ან ჰიდრო-გაგრილებით. რეზერვუარებში გვერდიდან შედის ვენტილაცია სპეციალური გვირაბით ან  მილისებრი მეთოდით.  ჰიდრო გაგრილება, როგორც წესი, კეთდება კონვეირის ტიპის ჰიდრო ქულერით. ხილი მინდვრის რეზერვუარებში შეიძლება გაგრილდეს საშუალო ტემპერატურაზე  5- 10 °C (41 – 50 °F), იმის გათვალისწინებით, რომ თუ დახარისხება და შეფუთვა  მეორე დღესვე განხორციელდება. თუ შეფუთვა  გვიანდება,  მაშინ ხილი უფრო კარგ გაგრილებას საჭიროებს რეზერვუარებში, დაახლოებით 0 °C (32 ºF) ტემპერატურაზე. იმ ჯიშების შემთხვევაში, რომელთაც ახასიათებთ რბილობის შიდა გამუქება–დაზიანება, რეკომენდებულია სწრაფი გაციება (8 საათში) და ტემპერატურის 0 °C (32 °F) შენარჩუნება. კონტეინერებში ჩატვირთული ატამი უნდა გაგრილდეს   ჰაერის  იძულებითი გაგრილების მეთოდით დაახლოებით 0 °C (32°F) ტემპერატურაზე. იმის მიუხედავად, რომ ატამი სათანადოდ გაგრილდება წინასწარ,  შეფუთვის ეტაპზე მაინც დაიწყებს გათბობას, ამიტომ დამატებითი გაგრილებაა საჭირო შეფუთვის შემდეგაც.

სიცივის მიმართ  მგრძნობიარობაროგორც  საშუალო სეზონის, ისე  საგვიანო  ატმის ჯიშები მიდრეკილი არიან სიცივის დაზიანებებისაკენ. სიცივისაგან მიღებული დაზიანება სწრაფად ვითარდება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხილი ინახება 2.2 – 7.6 °C (36 to 45 °F) ტემპერატურაზე, შედარებით იმათთან, რომლებიც ინახება 0 °C (32 °F)  ან უფრო დაბალ ტემპერატურაზე.

განსაკუთრებული გასათვალისწინებელი ფაქტორებირადგან ატამი არის კლიმაქტერული ხილი, იგი იკრიფება როცა მინიმალურ ან საკრეფ  სიმწიფეს მიაღწევს, თუმცა ბოლომდე მწიფე არ უნდა იყოს (ანუ უკვე საჭმელად გამზადებული). დამწიფების პროცედურა მოხმარებამდე ხდება.  მომხმარებელთა უმეტესი ნაწილს მოსწონს მხოლოდ კარგად  მწიფე ნაყოფები.  როგორც წესი,    მომხმარებელი უკმაყოფილოა, როდესაც  მიირთმევს დაუმწიფებელ  ხილს, თუნდაც ის ძალიან მაღალი ხარისხის იყოს.  არსებობს დამწიფების დეტალური პროტოკოლი გადამზიდებისათვის, საცალო მოვაჭრეებისათვის, საწყობის მენეჯერებისა და წარმოების მენეჯერებისათვის.

 

მსგავსი სიახლეები