ვაშლის ჯიშები - კეხურა
15 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა - წითელი ფერის მსხვილი ნაყოფები. გამოირჩევა კარგი შენახვისუნარიანობით. განსაზღვრულია ზამთრის პერიოდში მოხმარებისათვის. ნაყოფის საშუალო წონა 190 გრამამდეა.

მსხმოიარობაში შესვლა - ძლიერ საძირეზე დამყნილი მსხმოიარობაში შედის მეექვსე-მეშვიდე წელს, სუსტ საძირეზე დამყნილი მოსავალს იძლევა მესამე-მეოთხე წელს.

სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ - 160-170 დღე.

დამატებითი ინფორმაცია. გარემო-პირობებისადმი ნაკლებ მომთხოვნია, უხვმსხმოიარეა. გამოირჩევა კარგი ტრანსპორტაბელურობით. ადვილად ავადდება ცეფალოსპოროზით.

მსგავსი სიახლეები