ვაშლის ჯიშები - აიდარედი
15 / 01 / 2019

ნაყოფი წითელია, მსხვილი. განსაზღვრულია საშემოდგომო-საზამთრო მოხმარებისათვის სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ დგება 145-155 დღეში.

მსგავსი სიახლეები