ჟოლოს მეწამული ლაქიანობა - სიმპტომები და ბრძოლის ღონისძიებები
15 / 01 / 2019

გამომწვევი სოკო – Leptospaeria coniothyrium.

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები:

  • ტემპერატურა: 26°C-ის ფარგლებში.
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი.

დაავადების სიმპტომები. დაავადება აზიანებს ჟოლოს ღეროებს. თავდაპირველად ღეროს ზედაპირზე ჩნდება სხვადასხვა ზომის ყავისფერი უბნები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული ადგილები ზომაში იზრდება, ჩადის ღეროს ძირამდე, ან გარს ერტყმის ღეროს. დაავადების ადგილის ზედა მხარეს არსებული ყლორტები ჭკნება. ვითარდება დაზიანებული ღეროს ქერქის ნეკროზი და ქერქი იძენს მუქ-ყავისფერ შეფერილობას.

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში დაავადება სრულად აჭკნობს მცენარეს.

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:

  • ღეროების შემცირება და ჰაერაციის გაუმჯობესება.
  • ბრძოლა სარეველების წინააღმდეგ.
  • მინერალური და ორგანული ნივთიერებების შეტანის ოპტიმალური პერიოდების და დოზების დაცვა.
  • ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან.

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე დაავადების წინააღმდეგ ეფექტურია 3% – იანი ბორდოს სითხის შესხურება. ვეგეტაციის პერიოდში – ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდების გამოყენება.

მსგავსი სიახლეები