ატმის ჯიშები - კრიმჩაკი
15 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა – თეთრრბილობიანი, სახრავი, წითელი ლოყით, დიდი ზომის, უნივერსალური მოხმარების.
სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ – აგვისტოს მეორე ნახევარი.

მსგავსი სიახლეები