ატმის ჯიშები - კორონეტი
15 / 01 / 2019

ნაყოფის აღწერა – ყვითელრბილობიანი, სახრავი, მუქი წითელი, საშუალო-დიდი ზომის, უნივერსალური მოხმარების.
სიმწიფის პერიოდი ყვავილობის შემდეგ – აგვისტოს პირველი ნახევარი.

მსგავსი სიახლეები