აღმოსავლური ხურმა – აგროკლიმატისადმი დამოკიდებულება და საბაზისო აგროკალენდარი
15 / 01 / 2019

დამოკიდებულება აგროკლიმატისადმი

ლათინური დასახელება: Diospyrus kaki.

ბოტანიკური ოჯახი: Ebenaceae -აბანოზისებრთა.

სიცოცხლის ხანგრძლივობა: 20-30 წელი (ინტერნსიურ საწარმოო ციკლში).

ჰაერის ოპტიმალური ტენიანობა: 60-65%.

ნიადაგის ოპტიმალური ტენიანობა: 70-80%.

ნიადაგის არეს ოპტიმალური რეაქცია: pH 6,0-7,5.

კრიტიკული ტემპერატურული მინიმუმი: -15°С-დან, მოსვენების პერიოდში.

კრიტიკული ტემპერატურული მაქსიმუმი41-43°С.

საბაზისო აგროკალენდარი

გაშენებანოემბერი-თებერვალი-მარტი.

გასხვლა: ნოემბერი-თებერვალი-მარტი.

რიგთაშორისების გათიბვა-დამუშავება: აპრილიდან-აგვისტოს ჩათვლით.

მწვანე გასხვლააპრილიდან ივლისის ჩათვლით.

წამლობები: აპრილიდან-აგვისტოს ჩათვლით.

მორწყვა: მაისიდან-აგვისტოს ჩათვლით.

მოსავლის აღება: სექტემბერი-ოქტომბერი-ნოემბერი.

მსგავსი სიახლეები