ხურმის ჯიშები - ჰიაკუმე “კარალიოკი”
15 / 01 / 2019

არამწკლარტე, დამოკიდებული დამტვერვაზე, ზოგჯერ ნახევრად ან მთლიანად მწკლარტე, ოვალური, მრგვალი, უნივერსალური მოხმარების, საშუალო ან მსხვილი ნაყოფებით. სიმწიფის პერიოდი დგება სექტემბრის მეორე ნახევრიდან-ოქტომბრის ჩათვლით.

მსგავსი სიახლეები