მევენახეობის მიკროზონები - გურჯაანი
15 / 01 / 2019

გურჯაანის მიკროზონა მდებარეობს სუბტროპიკულ და ზომიერ განედებში. აქ არის ყავისფერი, მდელოს ყავისფერი, ალუვიური და დელუვიური ნიადაგები, რომლებიც განაპირობებენ რქაწითელისა და კახური მწვანის მაღალ ხარისხს და ორიგინარურობას, რაც თავისმხრივ განაპირობებს მშრალი ღვინო „გურჯაანის“ განსაკუთრებულობას.

მსგავსი სიახლეები