ხურმის ჯიშები - ჰაჩია “იაპონური ხურმა”
15 / 01 / 2019

მწკლარტე, არ არის დამოკიდებული დამტვერვაზე. ნაყოფი მსხვილია, ოვალური ფორმის, გამოკვეთილი წვეტით, უნივერსალური მოხმარების. სიმწიფის პერიოდი დგება ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან-ნოემბრის ჩათვლით.

მსგავსი სიახლეები