ბარდა ჯიშები - ახალქალაქური ბარდა
15 / 01 / 2019

საშუალო ვეგეტაციის. მოსავლიანი, შედარებით გვალვაგამძლეა. ვეგეტაციის ხანგრძლივობა: 110-120 დღე.

მსგავსი სიახლეები