საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაცია "საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობას".

საიტის შექმნის მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის და ინფორმაციის გავრცელება.